Psykologmottagning

 

Psykoterapi, Kris, Trauma, Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Familjerådgivning, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterpapi


Susanne Kihlström

leg psykolog, leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15

Stockholm

T-bana Rådmansgatan

Tel: 070 285 24 00

 

Ungdomssamtal

Vägen till självkänsla är ofta slingrig och slitsam för många ungdomar. Att hitta, utveckla och stärka självbilden och självförtroendet tar sin tid. Man kan slitas mellan beroende av kompisar och föräldrar och en önskan om att vara mer självständig. Skolan tar sin kraft, det kan vara svårt att hänga med, duga eller att lägga prestationerna på en rimlig nivå. Kompisrelationerna känns inte alltid stabila och trygga. Att inte ha några vänner eller vara mobbad och utanför sätter djupa spår, även att vara den som mobbar. En del vänder känslorna inåt och andra blir mer utagerande. Ätstörningar och självskadebeteende kan bli ett akut sätt att lindra smärtorna, men är sällan en utvecklande väg att ta.

 

I en psykoterapi kan du få hjälp med att sortera och bearbeta det som bekymrar dig, hitta nya sätt att hantera det som är problematiskt, upptäcka och utveckla dig själv och på så sätt känna större tillfredställelse över den du är och dina resurser.

 

Även ungdomar med neuropsykologisk diagnos kan dra nytta av psykoterapi, för att stärka självbilden och hitta andra strategier i besvärliga situationer. Själva diagnosen och svårigheterna bidrar inte sällan till misslyckandekänslor och sänkt självvärde, vilket ofta spär på den onda cirkeln.

 

 

Susanne Kihlström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

 

Tegnergatan 15, Stockholm | Tel: 070 285 24 00 | E-post: susanne.kihlstrom@psykologmottagning.se

 

Copyright © 2020 Psykologmottagning.se All Rights Reserved.